Ontwiqqel

Missie

Ontwiqqel begeleidt mensen en organisaties bij het vergroten van de kwaliteit van hun dienstverlening en daarmee het resultaat van de organisatie. Dat doet zij door project- en interim-management en door het evalueren en verbeteren van diensten en processen. De mens staat daarin centraal: voor wie doen we het en met wie? Ontwiqqel is werkzaam in de sectoren Bouw, Onderwijs en Zorg.

Ontwiqqel
Veldkamp 29
3843 BG Harderwijk
E info@ontwiqqel.nl
M 06-51 58 58 53 (Theo Andreae)
M 06-24 45 10 11 (Gertrude Andreae)

Partner The New Builders

Ontwiqqel is partner van The New Builders. The New Builders willen samen met gelijkgestemde (toekomstige) leiders groeien naar het nieuwe bouwen door inspiratie en creativiteit te delen. Dat doen we vanuit sociale innovatie, via leiderschap en visie naar technische innovatie. Het nieuwe bouwen is een integrale aanpak van initiatieven op het gebied van mens, organisatie, product en markt.

Ontwikkelen begint bij jezelf

Recent Nieuws

Van nadenken naar voordenken

“We zijn gast op aarde en geen gastheer” was de boodschap van architect en visionair Thomas Rau tijdens het congres van The New Builders op 6 juni. Het congres had als titel ‘Material matters’ en ik mocht dagvoorzitter zijn. De bouw is wereldwijd verantwoordelijk voor 40% van alle afval. Reden voor Rau om te werken aan business modellen voor circulaire economie.

Je blik bepaalt je beeld

Sociale innovatie is voor mij door een andere bril kijken en van beeld durven te veranderen. Daar heb je mensen voor nodig. Door meer diversiteit in je team of bedrijf zie je ook meer. Dat brengt je nieuwe oplossingen en daar wordt iedereen beter van.

Bouw laat je zien!

De bouw kun je beschouwen als een verplaatsbare fabriek met alle hinder van dien. Steeds meer bouwers realiseren zich dat zij tijdens de bouw “te gast” zijn in een huis of buurt. Communicatie speelt daarin een belangrijke rol. Bewuste Bouwers zijn in feite beste buren.

De wal keert het schip

Het EIB becijferde recent dat de bouwsector de komende jaren 55.000 nieuwe arbeidskrachten nodig heeft. Met opleidingen, promotie van de sector of salarisverhoging alleen komen we er niet. Daar zijn ook snel andere oplossingen voor nodig zoals verlagen faalkosten, industrialisatie en meer vrouwen in de bouw.

Vergroten van veiligheid

Veiligheid is een abstract begrip. Iets dat vrij is van of beschermd is tegen gevaar. Maar wat is gevaar? Dat kan voor iedereen anders zijn. Daarom maken we daar afspraken over, als maatschappij (wetgever), als bedrijf, als vereniging of als gezin. Toch is dat niet voldoende. Immers de context is daarin mede bepalend. Bijvoorbeeld het rijden op een bochtige 60-km weg is op een zonnige dag anders dan in een mistige nacht. Het draait uiteindelijk om gedrag. Gedrag dat doe je zelf en dat kun je ontwikkelen.

Bekijk al het nieuws »

Diensten

Ontwiqqel kan op veel manieren worden ingezet. Hieronder een greep uit wat Ontwiqqel voor mensen en organisaties kan betekenen.

Projectmanagement

Veranderingen in de markt, technologie, regelgeving of arbeidsverhoudingen vragen ook om veranderingen in de organisatie. Wat gaat goed en wat kan beter?

Hoe we dit doen ↓

Ontwiqqel zet projecten op, begeleidt en evalueert als het gaat om het vergroten van het ontwikkelend vermogen van mensen en organisaties. Wat vraagt de klant van ons, wat betekent dat voor onze dienstverlening, hoe organiseren we dan ons werk en hoe vertalen we het geleerde naar de toekomst?

Interim-management

Organisaties en mensen ontwikkelen zich. Consequentie is dat professionals veranderen van functie binnen of buiten de organisatie.

Hoe we dit doen ↓

Ontwiqqel vervult tijdelijk openstaande posities van (leidinggevende) professionals in organisaties. Daarbij kan het gaan om het opzetten, samenvoegen, inkrimpen of stopzetten van organisaties/afdelingen.

Evalueren van diensten

De dienst is voor een professional dagelijkse kost maar voor een klant een unieke aangelegenheid. Daarom is het belangrijk te weten wat de klant van de dienst vindt.

Hoe we dit doen ↓

Ontwiqqel evalueert diensten. Op basis waarvan heeft de klant gekozen? Sloot het proces aan bij de verwachtingen van de klant? En was de klant tevreden over het resultaat? Op basis van deze kennis kunnen diensten en dienstverleningsprocessen worden aangepast.

Inrichten klantgerichte processen

Door professionals kan spanning worden ervaren tussen aan de ene kant de wens van de klant en aan de andere kant systemen en processen.

Hoe we dit doen ↓

Ontwiqqel begeleidt professional bij het inspelen op de wensen van de klant gedurende het dienstverleningsproces. Wat is de planning? Hoe en met wie is er contact en overleg? En hoe wordt omgegaan met tussentijdse wijzigingen? Kennis die van belang is voor het inrichten van een klantgericht dienstverleningsproces.

Over Ons

Theo Andreae

Theo Andreae

Profielschets

Ik ben een positief ingesteld mens, toekomstgericht en verbindend naar anderen. Ik kan goed samenwerken en delegeren. Organiseren en communiceren staan bij mij centraal evenals denken (visievorming en strategie) en doen. Ik werk graag op het snijvlak van binnen-buiten en van privaat-publiek. Ik wil van betekenis zijn voor gezin, werk en maatschappij.

Opleidingen

 • Diploma VWO, CSA Assen, 1982
 • Propedeuse Bedrijfskunde, Universiteit Twente, 1982-1983
 • Propedeusediploma Bestuurskunde, Universiteit Twente, 1984
meer...
 • Diploma HBO Bestuurskunde, HES Enschede, 1987
 • Doctoraaldiploma Bestuurskunde, Open universiteit, 1997
 • Certificaat Management Development Programma, Fundeon Academie, 2010
 • Certificaat VCA-VOL, 2016

Ervaring

 • Beleidsmedewerker Bedrijfs- en bestuurswetenschappen, Open Universiteit Heerlen 1987-1988
 • Organisatie- en communicatieadviseur, EMP Zeist 1988-1990
 • Regioconsulent, KNOV (MKB Nederland) 1990-1993
 • Bedrijfscontactfunctionaris/beleidsmedewerker EZ, Gemeente Harderwijk, 1993-1998
 • Hoofd PR/Communicatie, SBW Gouda/Harderwijk, 1998-2002
 • Marktmanager, SBW Harderwijk, 2002-2005
 • Regiomanager Noordoost, Fundeon Harderwijk/Zwolle, 2006-2014
 • Voorzitter kerkenraad Nieuwe Kerk en moderamen Protestantse Gemeente Harderwijk (i.o.) 2007-2011
 • Landelijk projectleider, Techniek doet 2013-2014
 • Manager Erkenningsregeling, Centrum Veilig Wonen Appingedam 2014-2017
 • Raad van Toezicht, Chr. College Nassau Veluwe Harderwijk 2014-2018
 • Opleidingscoördinator, BranchePlatform Natuursteen Harderwijk/Veenendaal 2015-2017
 • Partner en moderator, The New Builders, 2015-heden
 • Dagvoorzitter, Lustrumcongres Vereniging Adviseurs Beton Onderhoud en -Reparatie, 2017
 • Lid Raad van Advies, EPI-kenniscentrum Groningen, 2017-heden
 • Senior adviseur inkoopstrategie, Centrum Veilig Wonen Appingedam 2018-heden
meer...
Gertrude Andreae

Gertrude Andreae

Profielschets

Als logopedist interesseer ik mij vooral in ontwikkeling en persoonlijke groei, van zowel patiënten als collega’s. Flexibiliteit en optimaliseren van de samenwerking zijn begrippen die bij mij centraal staan. Daarbij ga ik uit van de kwaliteiten en talenten die iedere professional bezit. Het gaat om communicatief gedrag en de verbindende stijl van open staan naar de ander. Dit komt het individu en de organisatie ten goede.

Opleidingen

 • Diploma VWO, Han Fortmann College Heerhugowaard, 1984
 • Diploma HBO Bachelor Logopedie, Hogeschool Hengelo, 1988
 • Aantekening Register Pre-Verbaal Logopedist, 2012
meer...
 • BASIC AED Pediatric
 • BHV

Ervaring

 • Logopedist, verpleeghuis Sonnevanck Harderwijk (met Dagbehandeling), 1988-2000
 • Logopedist, Eigen praktijk Harderwijk,1988-2000
 • Lid hoofdbestuur, Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, 1991-1995
 • Logopedist, ziekenhuis Sint Jansdal Harderwijk, 1999-2004
 • Logopedist en leerkracht, Speciaal onderwijs Harderwijk, 2004-2006
 • Logopedist, Kinderrevalidatie en Medisch Kinderdagverblijf ziekenhuis Meander, 2006-heden
 • Voorzitter Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking, 2014-2017
 • Logopedist, Stichting Epileptische Instellingen Nederland Zwolle, 2015-heden
 • Lid commissie multidisciplinair onderzoek en behandeling van Dravet epilepsie, Kennisinstituut Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, 2017-heden
 • Secretaris, Bestuur DS-TT, 2017-heden
meer...

Referenties

Ingen Molenaar

"Een in veel opzichten een goed benaderbaar persoon". Dit compliment mag als een soort label boven de mens Theo hangen. Breed georiënteerd, kan hoofd- en bijzaken goed onderscheiden en is bovenal in staat om mensen met elkaar te laten samenwerken. Lees meer...

Lieke Meijer Lieke Meijer

Theo is een manager die een goede balans toont tussen daadkracht en mensen verbinden. Dit gebeurt vanuit visie en loyaliteit naar zowel zijn meerdere, de organisatiedoelen als zijn medewerkers waar hij leiding aan geeft. Lees meer...

ir. Paul J. Schollaardt RC ir. Paul J. Schollaardt RC

Theo is a charismatic leader. He's able to be soft on the relation and hard on the content and goals. People love to work for him. Lees meer...

Lees hier nog meer referenties...