DIENSTEN

Ontwiqqel kan op veel manieren worden ingezet. Hieronder een greep uit wat Ontwiqqel voor mensen en organisaties kan betekenen.

Projectmanagement

Ontwiqqel begeleidt mensen en organisaties bij het opzetten en uitvoeren van projecten die gericht zijn op nieuwe diensten of werkwijzen. Wat vraagt de klant van ons? Wat betekent dat voor onze dienstverlening? En hoe organiseren we dan ons werk?

Voor de Nationaal Coördinator Groningen leidt Ontwiqqel de voorbereiding van de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) per 1-1-2022. Onderzocht wordt wat de WKB betekent voor NCG als opdrachtgever en voor de samenwerking met de bouwers, de gemeenten en de onafhankelijke kwaliteitsborgers en hoe dit vertaald moet worden in processen en functies (2020).

Evalueren van projecten, diensten en processen

Ontwiqqel evalueert projecten, diensten en processen. Wat gaat goed en wat moet beter? Leveren we wat is gevraagd? Is het proces efficiënt ingericht? Op basis van deze kennis kunnen projecten, diensten en processen worden aangepast.

Voor Centrum Veilig Wonen evalueerde Ontwiqqel verschillende grote en kleine projecten. Zo werd de pilot versterken en verduurzamen van 175 corporatiewoningen geëvalueerd op onderwerpen als organisatie, bouwtechniek, constructie, kosten, veiligheid en bewonersgerichtheid (2016). Een andere evaluatie betrof de sloop-nieuwbouw van 43 particuliere woningen in Loppersum. In deze evaluatie lag de nadruk op organisatie, proces en bewonersgerichtheid (2017-2018).

Interim-management

Ontwiqqel vervult tijdelijk openstaande posities van professionals in organisaties.

Voor het Branche Platform Natuursteen vervulde Ontwiqqel tijdelijk de rol van opleidingscoördinator. Samen met het beroepsonderwijs en kenniscentrum Fundeon werd gewerkt aan het actualiseren van leermiddelen en examens voor de opleiding van natuursteenbewerker (2016-2017).

Moderator en dagvoorzitter

Ontwiqqel begeleidt groepen bij het ontwikkelen van nieuw beleid of het oplossen van multidisciplinaire vraagstukken. Ook kan Ontwiqqel optreden als dagvoorzitter op congressen en bijeenkomsten.

In opdracht van ISSO begeleidde Ontwiqqel een groepje docenten van de beroepsopleiding Installatietechniek van het Da Vinci College voor het vernieuwen van het curriculum op het gebied van duurzaamheid zoals onderhoud van warmtepompen en warmtewisselaars of aansluiten van zonnepanelen en hoe de Duurzaamheidsfabriek daarvoor kon worden gebruikt (2018).

Voor The New Builders begeleidde Ontwiqqel als moderator Activate-bijeenkomsten en vervult Ontwiqqel de rol van dagvoorzitter op de jaarcongressen (sinds 2015).

Voor de Vereniging Adviseurs Beton Onderhoud en Reparatie VABOR) vervulde Ontwiqqel de rol van dagvoorzitter op het lustrumcongres vanwege het 25-jarig bestaan van de vereniging (2017).