ProGETonE: Versterken en verduurzamen

Bij de start van Centrum Veilig Wonen begin 2015 werd het al gezegd. Groningen staat voor zo’n unieke opgave dat de kennis die daar wordt opgedaan mogelijk internationaal van belang kan zijn. Tot nu toe haalde CVW vooral kennis uit het buitenland. Denk daarbij aan de seismische constructeurs die door internationale ingenieursbureaus op meerdere plekken in de wereld worden ingezet om op basis van inspecties versterkingsadviezen te geven.

Vrijdag 20 oktober 2017 was er een internationaal congres van ProGETonE (uitspreken op zijn Italiaans met de klemtoon op To) in de hal van BuildinG op het Zernike complex in Groningen. ProGETonE (www.progetone.eu) staat voor Proactive synergy of inteGrated Efficient Technologies on buildings’ Envelopes. Het consortium, bestaande uit 15 Europese entiteiten, richt zich op de koppelkansen tussen aardbevingsbestendig en energie neutraal bouwen in Nederland en in Europa, waarbij de gebruiker centraal staat. In relatie met de 2020 klimaatdoelstellingen is het een kans om de versterking van de woningen in Groningen te koppelen aan het verduurzamen van deze woningen. Om deze kans te benutten stond tijdens het symposium de volgende onderzoeksvraag centraal: Wat hebben de betrokken partijen nodig om in te zetten op versterking en verduurzaming van woningen in Groningen?

Ik was benaderd of ik in een workshop over de sociale aspecten van het versterken en verduurzamen van woningen wat wilde vertellen over de uitkomsten van de evaluatie van pilot 1A: versterken en verduurzamen van 175 Groningse corporatiewoningen in 2015 en 2016 (zie mijn blog ‘Leren van evalueren' van 13 juni 2017). Ik koos voor een toelichting op het onderdeel NOM (Nul-op-Meter) van de evaluatie. Daarbij stond ik met name stil bij het feit dat bewoners beter geïnformeerd en begeleid hadden moeten worden. Immers een woning zonder gas en met nieuwe installaties vraagt om een andere manier van koken, verwarmen en ventileren. Dat is een gedragsverandering die niet gemakkelijk is.

Ook in de terugkoppeling van de andere workshops (techniek en financieel) werd gewezen op het belang van het sociale aspect: bewoners/eigenaren stimuleren om zelf met initiatieven te komen, vanaf het begin bewoners/eigenaren meer betrekken bij mogelijke oplossingen, samenbrengen van bewoners/eigenaren en ingenieursbureaus/bouwers, goede communicatie en goede informatie. Suggesties die ook voortkomen uit het landelijk project ‘De Stroomversnelling’.

Er was op het congres voor mij wel een complicerende factor. De voertaal was Engels. Daar kom ik tijdens vakanties een heel eind mee maar in deze zakelijke context was dat minder makkelijk. Normaal gesproken sta ik niet snel met de mond vol tanden maar toen tijdens de workshop door een deelnemer kritische opmerkingen werden gemaakt, viel het niet mee om daar in het Engels goed op te kunnen antwoorden. Ik denk dat ik meer moet oefenen. Mogelijk dat CVW in het project ProGETonE een bijdrage kan leveren. En je begrijpt, dan wil ik wel meedoen.