Lego & Lean

Meer dan een jaar geleden bezocht ik een bouwbedrijf in het Noorden. Het bouwbedrijf was enthousiast bezig om de interne processen (met name tussen kantoor en bouwplaats) te verbeteren. Dat deden ze onder meer door het bouwen van een Lego-model. Er werden tweetallen gevormd waarbij één teamlid moest bouwen en één teamlid de tijd moest opnemen die de bouwer kwijt was met sorteren, transporteren, bouwen en herstellen. Het bleek dat de meeste tijd “verloren” ging met herstellen. Door meer tijd te stoppen in de voorbereiding, waren er minder fouten in de uitvoering. Dat geldt overigens niet alleen in de bouw maar ook in andere sectoren.

Binnen Centrum Veilig Wonen (CVW) mag ik deelnemen aan een training Lean. CVW richt zich op het herstellen van schade en het versterken en veiliger maken van gebouwen in het aardbevingsgebied in Groningen. CVW is begin 2015 gestart met haar werkzaamheden en is in die periode gegroeid naar ongeveer 300 medewerkers. Het bijzondere van de organisatie is haar unieke opdracht en de veranderingen waar zij mee te maken heeft in zowel sociaal, technisch als politiek/bestuurlijk opzicht.

De bedoeling van de Lean-training is dat processen slimmer worden georganiseerd binnen CVW. Om te beginnen de processen ten behoeve van het vervangen van potentieel onveilige gebouwelementen zoals schoorstenen, de zogenaamde PRBE’s (Potential Risk Building Elements). Bij het inspecteren, engineeren en bouwen zijn veel mensen bij betrokken, niet in de laatste plaats de bewoner/eigenaar die ongevraagd geconfronteerd wordt met de overlast. Dus het is van groot belang dat deze overlast tot een minimum wordt beperkt door goede communicatie en een korte doorlooptijd met als resultaat een veilig huis.

De introductie van de Lean-training bestond uit het maken van sushi. Als team moesten we binnen een bepaalde tijd dozen met verschillende soorten sushi bij de klant afleveren. De sushi werd gemaakt van Lego. In 3 rondes lukte het om door wijzigingen in bijv. werkverdeling en opstelling aan de specificaties van de klant te voldoen. Belangrijk aandachtspunt was dat je niet te lang moet praten maar het gewoon moet proberen. En dat je met een beperkt aantal wijzigingen het snelst zicht krijgt op wat werkt en wat niet. Dat smaakt naar meer.

Ik heb in mijn jeugd veel met Lego gespeeld. Maar ik had nooit verwacht dat ik daar nu nog mee bezig zou zijn.