Je gaat het maken in de bouw

Dat is de titel van de campagne van Bouwend Nederland, opleidingsbedrijven en scholen om jongeren de komende jaren te enthousiasmeren voor een baan in de bouw en infrasector. Noodzakelijk omdat er in de komende 5 jaren naar schatting 8.000 nieuwe arbeidskrachten per jaar nodig zijn. De instroom in de mbo-opleidingen is al vele jaren onvoldoende om de reguliere uitstroom (zoals pensionering) te kunnen compenseren. Bovendien haken er jongeren tijdens en na de opleiding af.

Het is belangrijk om jongeren goed te informeren over de beroepsmogelijkheden in de bouwsector. Ik ben in het verleden bij verschillende instroomcampagnes betrokken geweest zoals ‘Go Infra’, ‘The Skyline is Yours’ of ‘Bouwen aan de Bouw’. Aan enthousiasme van vele betrokkenen heeft het nooit gelegen maar resultaten waren helaas niet te meten. Uit onderzoek onder jongeren bleek toen dat een persoonlijke ontmoeting met authentieke beroepsbeoefenaren de meeste invloed had op de studiekeuze.

Als je die lijn doortrekt, zouden alle werknemers in de bouwsector -van timmerman tot projectleider en van machinist tot calculator- ambassadeur moeten zijn. Toch is dat helaas niet zo. Waarom hoor ik bouwvakkers nog vaak zeggen dat ze hun zoon of dochter niet stimuleren om in de bouw te gaan werken? Terwijl de sector zo belangrijk is voor onze economie en welvaart. Bovendien een sector met een prima cao waarin ook opleidingen een prominente plaats innemen.

Heeft het misschien te maken met de nog traditionele verhoudingen tussen werkgever en werknemer, met de beperkte mogelijkheden om in deeltijd te werken of met de instructieve manier van werken? Tegelijkertijd zie ik ook dat veel bedrijven er wel voor open staan om het anders te doen en meer willen aansluiten op wat jonge mensen nu vragen.

De bouwsector trekt aan. Er zijn meer mensen nodig. De campagne ‘Je maakt het in de bouw’ kan daarbij helpen. Maar belangrijker nog is dat naast moderne arbeidsvoorwaarden andere werkmethoden en technieken zich verder ontwikkelen die goed aansluiten op wat klanten vragen. Dat betekent dat mensen moeten veranderen en dat is niet iets wat we makkelijk doen. Daarvoor is vertrouwen nodig, op gelijkwaardige wijze met elkaar samenwerken, kennis delen, fouten maken, evalueren, leren, enz. Zowel tussen bedrijven als binnen bedrijven. Dat is waar The New Builders voor staan. We willen zo een bijdrage leveren aan de groei naar ‘het nieuwe bouwen’, zodat onze bouwsector in 2030 internationaal toonaangevend wordt.