Ontwiqqel

Blog

Van nadenken naar voordenken

“We zijn gast op aarde en geen gastheer” was de boodschap van architect en visionair Thomas Rau tijdens het congres van The New Builders op 6 juni. Het congres had als titel ‘Material matters’ en ik mocht dagvoorzitter zijn. De bouw is wereldwijd verantwoordelijk voor 40% van alle afval. Reden voor Rau om te werken aan business modellen voor circulaire economie.

Je blik bepaalt je beeld

Sociale innovatie is voor mij door een andere bril kijken en van beeld durven te veranderen. Daar heb je mensen voor nodig. Door meer diversiteit in je team of bedrijf zie je ook meer. Dat brengt je nieuwe oplossingen en daar wordt iedereen beter van.

Bouw laat je zien!

De bouw kun je beschouwen als een verplaatsbare fabriek met alle hinder van dien. Steeds meer bouwers realiseren zich dat zij tijdens de bouw “te gast” zijn in een huis of buurt. Communicatie speelt daarin een belangrijke rol. Bewuste Bouwers zijn in feite beste buren.

De wal keert het schip

Het EIB becijferde recent dat de bouwsector de komende jaren 55.000 nieuwe arbeidskrachten nodig heeft. Met opleidingen, promotie van de sector of salarisverhoging alleen komen we er niet. Daar zijn ook snel andere oplossingen voor nodig zoals verlagen faalkosten, industrialisatie en meer vrouwen in de bouw.

Vergroten van veiligheid

Veiligheid is een abstract begrip. Iets dat vrij is van of beschermd is tegen gevaar. Maar wat is gevaar? Dat kan voor iedereen anders zijn. Daarom maken we daar afspraken over, als maatschappij (wetgever), als bedrijf, als vereniging of als gezin. Toch is dat niet voldoende. Immers de context is daarin mede bepalend. Bijvoorbeeld het rijden op een bochtige 60-km weg is op een zonnige dag anders dan in een mistige nacht. Het draait uiteindelijk om gedrag. Gedrag dat doe je zelf en dat kun je ontwikkelen.

ProGETonE: Versterken en verduurzamen

ProGETonE richt zich op de koppelkansen tussen aardbevingsbestendig en energie neutraal bouwen in Nederland en in Europa, waarbij de gebruiker centraal staat. In relatie met de 2020 klimaatdoelstellingen is het een kans om de versterking van de woningen in Groningen te koppelen aan het verduurzamen van deze woningen. Aandacht voor het sociale aspect is daarin cruciaal voor het succes.

Over de grens

Een spontane actie die leidt tot een prachtige reis naar Java. Letterlijk en figuurlijk ga ik de grens over. Aan de ene kant lokt Indonesië vanwege de prachtige natuur, aan de andere kant is er ook twijfel. Hoe zal het gaan met het eten, de hygiëne of de taal en wat zullen de gewoonten zijn in één van de grootste moslimlanden ter wereld? Eén ding wordt in ieder geval duidelijk: Het beeld dat ik mij vorm, klopt niet met de werkelijkheid.

Vakmens

De verzakelijking neemt toe in onze maatschappij. Hat gaat om harde resultaten, tijd en geld. Gelukkig ontstaat er ook een tegenbeweging waarin aandacht wordt gevraagd voor de mens: de mens die het werk doet, de mens met wie je het werk doet en de mens voor wie je het werk doet. Ik denk dat het goed is om een nieuw woord toe te voegen aan onze, veelal Engelse, (management)taal. Niet zo zeer om het woord zelf maar wel om waar het voor staat. En niet onbelangrijk omdat de mens erin centraal staat.

De kracht van de kopgroep

De Tour de France is weer aan de gang, één van de grootste sportevenementen ter wereld. De aandacht hiervoor in de media is groot. Niet in de laatste plaats door de successen van Nederlandse renners en rensters. Waar ik me elke keer weer over verbaas in dit soort grote wielerrondes, is de macht van het peloton. Het is tegelijkertijd een mooi beeld voor veranderingen in organisaties.

Leren van evalueren

Evalueren is niet iets wat we veel doen. Vooruit kijken is nu eenmaal leuker dan achterom kijken. Toch kunnen we veel leren van evalueren. We gaan er slimmer van werken en het helpt ons om te voorkomen dat we dezelfde fouten opnieuw maken. In Groningen is de pilot bouwkundig versterken en verduurzamen van corporatiewoningen wel geëvalueerd. Met als resultaat veel leerpunten die worden toegepast in vervolgprojecten.

Lego & Lean

Wat hebben Lego en Lean met elkaar gemeen? Lego blijkt een prima hulpmiddel te zijn om Lean onder de knie te krijgen.

Je gaat het maken in de bouw

De bouw heeft de komende 5 jaar 40.000 nieuwe mensen nodig. Dat vraagt om een bredere aanpak dan alleen een promotiecampagne. Het gaat ook om anders werken.